Waarom Osteopathie?

 

Volgens onze beroepsorganisatie, UPOB-BVBO:


Hieronder wordt een opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat kan komen (deze lijst dient enkel als richtlijn en het is niet de bedoeling om volledig te zijn) :

  • Klachten die in relatie staan tot het bewegings- (lage rugpijn, lumbago, nekpijn…) en zenuwstelsel (sciatica…), zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten.
  • Een val, kwetsuren en verstuikingen, de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en hoofdpijn.
  • Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm van verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, urologische klachten, stressgerelateerde en infectieziekten. Het is ook aangetoond dat osteopathische zorg effectief ondersteunend is bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel.
  • Sport-gerelateerde klachten op alle niveaus, topsporters incluis.
  • Geassocieerde klachten bij zwangerschap, de pasgeborene en tijdens de kindertijd.
  • Soms weet de patiënt niet wat er scheelt maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich “niet goed in hun vel”, of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel was.